SNTC Home Page

Swaziland's Flora - siSwati Names and Uses

Compiled by Chris Long, © December 2005

SiSwati Names - u

umunga
   Acacia karroo   (Sweet Thorn)
   Acacia natalitia   (Pale-bark Sweet Thorn)
umutsi wekubeleka
   Asparagus setaceus   (Wild Asparagus)
umutsi wetindlebe
   Sansevieria hyacinthoides   (Mother-in-law's-tongue)
umuvutfwane
   Canthium spp.
umuzi
   Kyllinga spp.
   Xyris spp.
   Ascolepis capensis  
   Isolepis costata   (Sedge)
umvalandlebe
umvalasangani
   Gardenia spp.
umvalasangweni
   Gardenia spp.
   Hyperacanthus amoenus   (Spiny Gardenia)
umvangatana
   Albizia versicolor   (Large Leaved Falsethorn)
umvangati
   Pterocarpus angolensis   (Wild Teak/Kiaat)
umvangatsi
   Pterocarpus angolensis   (Wild Teak/Kiaat)
umvanya
   Heteropyxis natalensis   (Weeping Lavender Tree)
umvigo
   Vangueria infausta subsp. infausta   (Wild Medlar)
umvile
   Vangueria infausta subsp. infausta   (Wild Medlar)
umvimbandlebe
   Pachystigma pygmaeum   (Hairy Gousiektebossie)
   Parinari capensis   (Mobola Plum)
          subsp. capensis
          subsp. incohata
umvitsi
   Maerua angolensis   (Bushveld Bead-bean)
umvongotsi
   Kigelia africana   (Sausage Tree)
umvuma
   Ochna natalitia   (Natal Plane)
   Ochna serrulata   (Carnival Bush)
umvumvu
   Celtis africana   (White Stinkwood)
   Celtis gomphophylla   (Mock White Stinkwood)
umvusankunzi
   Carissa spp.
   Azima tetracantha   (Needle Bush)
   Heteromorpha arborescens   (Parsley Tree)
          var. abyssinica
          var. arborescens
          var. frutescens
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  a b c d e f g h i  
  j k l m n o p q r  
  s t u v w x y z    


Botanical order | SiSwati (alphabetical) | Usage (by category)

Swaziland's Flora Database

Swaziland's Alien Plants Database

Swaziland National Trust Commission Home Page