SNTC Home Page

Swaziland's Flora - siSwati Names and Uses

Compiled by Chris Long, © December 2005

SiSwati Names - u

umbabanga
   Scolopia zeyheri   (Thorn Pear)
umbalakacane
   Trema orientalis   (Pigeon Wood)
umbambamphala
   Acacia burkei   (Black Monkey Thorn)
umbambangwe
   Chaetacme aristata   (Thorny Elm)
   Trema orientalis   (Pigeon Wood)
umbambimphala
   Acacia senegal   (Three Hook Thorn)
          var. rostrata
          var. senegal
umbangadloti
   Clausena anisata var. anisata   (Horsewood)
umbatacwepe
   Buddleja spp.
   Maytenus undata   (Koko Tree)
umbatacwephe
umbatancwephe
   Maytenus undata   (Koko Tree)
   Robsonodendron eucleiforme   (White Silky Bark)
umbebase
   Tarchonanthus trilobus var. galpinii   (Camphor Tree)
umbengendze
   Wrightia natalensis   (Saddle Pod)
umbesa
   Andrachne ovalis   (False Lightning Bush)
umbethankunzi
   Carissa bispinosa   (Num-num Shrub)
          subsp. bispinosa
          subsp. zambesiensis
umbetsankunzi
   Carissa bispinosa   (Num-num Shrub)
          subsp. bispinosa
          subsp. zambesiensis
umbhaba
   Calodendrum capense   (Cape Chestnut)
   Sterculia murex   (Lowveld Chestnut)
umbhongozi
   Maesa lanceolata   (False Assegaai)
umbhubhuludla
   Antidesma venosum   (Tasselberry Tree)
umbhungubhungu
   Maesa lanceolata   (False Assegaai)
umbikanyaka
   Dombeya rotundifolia   (Common Wild Pear)
          var. rotundifolia
umbindza
   Halleria lucida   (Tree Fuschia)
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  a b c d e f g h i  
  j k l m n o p q r  
  s t u v w x y z    


Botanical order | SiSwati (alphabetical) | Usage (by category)

Swaziland's Flora Database

Swaziland's Alien Plants Database

Swaziland National Trust Commission Home Page