Swaziland's Flora Database
Swaziland's Flora - siSwati Names and Uses

Compiled by Chris Long, © December 2005

SiSwati names and uses, arranged by alphabetically by siSwati name:

likhamango

likhambi lemfula

   Dissotis canescens   (Ordeal Bean)

likhambilemamba

   Cardiospermum halicacabum *   (Balloon Vine)

likhambiletilondza

   Cyphostemma subciliatum  

likhatsato

   Alepidea amatymbica   (Giant Alepidea)

          var. amatymbica

          var. aquatica

   Alepidea attenuata   (Kalmus)

   Alepidea gracilis   (Kalmus)

   Alepidea longifolia   (Kalmus)

          var. angusta

          var. longifolia

   Alepidea parva   (Kalmus)

likhatsatwana

   Alepidea gracilis   (Kalmus)

   Alepidea setifera   (Kalmus)

likhenya

   Themeda triandra   (Redgrass)

likhikhu

   Erythroxylum delagoense   (Small Leaved Coca Tree)

likhiwane

likhokhwane

   Alepidea longifolia   (Kalmus)

          var. angusta

          var. longifolia

Page: 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z  

  King Sobhuza II Park

 • (+268) 2416 1179, 2416 1489
 • (+268) 2416 1875
 • ksmp@sntc.org.sz

  Stay Up to Date With What's Happening

  Swaziland National Trust Commission Headquarters

 • Swaziland National Museum
  P.O. Box 100
  Lobamba, Mbabane
  Swaziland
  H107
 • (+268) 2416 1489/1179
 • info@sntc.org.sz